Подробно описание на капнографския метод система
на д-р Мермерски за газообмен и здравен статус на белия дроб

Проверка на резултатите
от Вашия тест

Подробно описание на процедурата за извършване на тест

Резултатите от теста не са
диагноза, а основание за такава!


Посетете официалния онлайн магазин на доктор Мермерски